List of active policies

Name Type User consent
Site policy Site policy All users
privacy verklaring Privacy policy All users
Thiurd party policy Site policy All users
Cookie Policy Site policy All users
Accessibility policy Site policy All users
Test Other policy All users

Summary

Deze policy betreft het correcrte gebruiik en met respect


Summary

Site piolicy

Full policy

Verantwoordelijke uitgever

Sandra Schillemans, directeur generaal van DG Rekrutering en Ontwikkeling van de Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning FOD BOSA Simon Bolivarlaan 30 1000 Brussel

Ontwerp en opvolging

Het DG Rekrutering en Ontwikkeling van de FOD Bosa is verantwoordelijk voor de teksten, het beheer en de opvolging van https://ecampus.ofoifa.be

Copyright

© FOD BOSA

De teksten en gegevens op de e-campus zijn het eigendom van de FOD Bosa, tenzij anders vermeld.

Indien je zelf bronnen (Word, PPT, Exel, mp4, …) oplaadt, als deelnemer of opleider op https://ecampus.ofoifa.be respecteer dan de copyrightwetgeving. Jouw copyright als auteur zal beschermd worden, respecteer dan ook het recht van andere auteurs.

Als je bronnen oplaadt (Word, PPT, Exel, mp4, …) heb je de mogelijkheid om je als auteur te vermelden in de bronvermelding

De rechten zijn niet beperkt in de tijd en van toepassing voor alle landen, tenzij anders vermeld. Voor niet-commercieel gebruik mogen de teksten en de gegevens van FOD Bosa zonder voorafgaande toestemming gratis worden gereproduceerd met de vermelding: ‘Bron: FOD BOSA’. Vertalingen die op eigen initiatief gebeuren, moeten de bron vermelden en: ‘de vertaling is niet door de auteur van de tekst gemaakt’.

Vertalingen die op eigen initiatief gebeuren, moeten de bron vermelden en: ‘de vertaling is niet door de auteur van de tekst gemaakt’

Als je een studie uitvoert op basis van informatie die je vindt op https://ecampus.ofoifa.be vragen we je om de onderzoeksresultaten aan ons te bezorgen.

Voorwaarden voor hergebruik

Elk hergebruik voor commerciële doeleinden moet vooraf worden goedgekeurd. Vraag de goedkeuring schriftelijk aan bij de verantwoordelijke uitgever op het adres van de FOD Bosa. Je vraag wordt zo vlug mogelijk beantwoord, overeenkomstig de reglementering inzake het hergebruik van overheidsinformatie (KB van 29 oktober 2007). Je bent verplicht om ons de resultaten van het hergebruik te bezorgen

Hyperlinks

Je mag zonder voorafgaande toestemming hyperlinks leggen naar https://ecampus.ofoifa.be. De pagina’s van onze campus mogen echter niet in de pagina’s van een andere site worden opgenomen.


Summary

Deze policy bevestigd het gebruik van derde partijen

Full policy

ENI

EDIV

Gerechterlijke orde

ITMA


Summary

Cookie policy

Full policy

Cookie policy


Summary

Accessibility policy

Full policy

Accessibility policy


Summary

test

Full policy

test